Home

Meisje tijdens Phi Lab: "Hier zijn de antwoorden die het eerst in je opkomen vaak niet de goede. Je moet echt verder denken."

Welkom bij Phi Lab


Phi Lab streeft naar het algemeen welbevinden van het meer- en hoogbegaafde kind.

Sinds 2012 verzorgt het plusklassen waarin het kind wordt uitgedaagd zijn of haar bijzondere capaciteiten te benutten en te ontwikkelen. Tevens hebben kinderen er contact met peers.hoogbegaafd plusklas