Over drs. Marsha Tap


Het begeleiden van de kinderen in mijn plusklassen doe ik al veertien jaar met erg veel plezier. Alle kinderen zijn uniek; de ervaring met het onderwijs tot dusver is individueel, want ze lopen tegen verschillende dingen aan en reageren daar allemaal weer anders op.

Ik doe - naast mijn professionaliteit en ervaring - veelvuldig een beroep op mijn creativiteit. 

Met plezier stel ik het programma samen. De opdrachten vind ik stiekem zelf ook erg leuk om te doen en ik ontdek de krenten in de pap van o.a. wiskunde, natuurkunde en scheikunde.


Na het afronden van de HBO-opleiding aan de IPABO ben ik direct verder gaan studeren. In 2008 heb ik de studie sociologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2002-2012 werkte ik in het basisonderwijs, in verschillende functies: voornamelijk als groepsleerkracht in de midden- en bovenbouw, maar ook als assistent-zorgcoördinator. In deze functies ontdekte ik een fascinatie voor het hoogbegaafde kind en ben mijn kennis en ervaring sindsdien in dit veld gaan opdoen. Voor de school waar ik destijds werkte heb ik mijn eerste plusklas opgezet en nieuw beleid geschreven met betrekking tot de hoogbegaafde leerling.

Van 2009 tot 2020 was ik verbonden als teacher aan Day a Week School. 

Omdat niet alle cognitief getalenteerde kinderen toegang hebben tot passend onderwijs, heb ik in 2012 Phi Science Lab opgericht. Sinds 2018 is de naam veranderd in Phi Lab.

Waarom de naam Phi Lab?


Phi staat voor de Gulden Snede. Het is de verhouding die men het meest ideaal vindt in onder meer de natuur en architectuur.

De Gulden Snede (ook wel 'divina proportia' of 'sectio aura' genoemd) is een verhouding tussen twee getallen die ongeveer gelijk is aan 1,618. De Gulden Snede is terug te vinden in alles om ons heen: planten, schelpen, Gotische kathedralen, schilderijen en in het menselijk lichaam. Wiskundigen en kunstenaars kenden al sinds de Grieken het geheim van ‘de goddelijke verhouding’. 

Met de lesstof proberen we bij Phi Lab zoveel mogelijk buiten het curriculum van het primaire en secundaire onderwijs te blijven. Hier buiten is er nog zoveel moois in de wereld te ontdekken en dat halen we naar binnen bij Phi Lab.